Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için: +90 312 490 93 96

Rekabet Hukuku Danışmanlığı

Uzman kadromuz ile firmanıza özel uyum programları ve önlemler.

 

Kamu İhale Mevzuatı'na İlişkin hizmetlerimiz için tıklayınız.

Midas Danışmanlık A.Ş. olarak bünyemizdeki rekabet danışmanları ve hukukçularla danışmanlığını yaptığımız firmaların rekabet hukuku kapsamına giren problemlerine çözümler sunmaktayız.

Rekabet hukukunun temel konuları olan teşebbüsün hakim durumda bulunması, birleşme ve devralmaların yapılması halinde, yine teşebbüsler arası yapılacak anlaşmalarda ve görüşmelerde rekabeti engelleyici, ihlal edici durumların yaşanmaması açısından verilen danışmanlık hizmetiyle müşteri teşebbüsler serbest piyasa ekonomisi şartlarında kanuna ve hukuka uygun şekilde piyasada rekabet edebilmektedirler.

İzne tabi birleşme ve devralmalarda, diğer firmalarla yapılan dikey veya yatay sözleşmelere muafiyet ya da menfi tespit işlemleri bakımından Rekabet Kurumu'na yapılacak her türlü başvuru için alt yapı sağlanmaktadır.

Müşterilerimiz hakkında başlatılan ön araştırma veya soruşturmalarda Rekabet Kurumu nezdinde temsil ile uzmanlarımızca hazırlanan her türlü gerekli yazılı ve sözlü savunmaların yapılması da verdiğimiz hizmetlerin arasındadır.

Rekabet Kurumu'nun verdiği nihai, tedbir veya idari para cezası kararlarına karşı açılacak iptal davalarında ilk derece mahkemesi olarak görev yapan Danıştay'da firmalara teknik destek verilmekte, savunmanın teknik hazırlığı tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda doğabilecek her türlü hukuki problem bakımından ülke içi ve özellikle AB ve ABD hukuku açısından yabancı uygulamaları da yakından takip eden firmamız İngilizce, İspanyolca ve Fransızca gibi yabancı dillere de hakimdir.

picture

Rekabet Uyum Programı
Risklerden kaçınmanın en güvenli yolu. devamını oku »

 

 

Hizmetlerimiz

  • Temsil Hizmetleri
  • Savunmanlık Hizmetleril
  • Eğitim Programları
  • Rekabet Uyum Programı
  • Sektör ve Firma Analizleri

Devamı »


Rekabetin ABC'si
| Midas Danışmanlık|

1-Rekabet Sözcügü ve  Olgusu Üzerine  devamı»

2-Genel Kavram  Olarak Rekabet  devamı»

3-Dar ve Teknik Anlamda Rekabet  devamı»

4-Rekabetin Ekonomik Düzenlerin Niteliğinin Tayinindeki Rolü  devamı»

5- Rekabet Hukukun Tanımı ve Unsurları  devamı»

6 -Rekabet Hukukunun Konusu  devamı»

 

Karar Analizleri
| Midas Danışmanlık|


Bayilik Sözleşmelerine Tanınan  Muafiyetin  Başlangıç  Sürelerine İlişkin  Yeni Bir Danıştay Kararı..  tıklayınız»

 

Kamu İhale Mevzuatı
| Midas Danışmanlık|
Kamu İhale Mevzuatı'na ilişkin olarak sunulabilecek hizmetler. devamı»

 

 

 

Güncel E-Bülten

www.rekabetbulteni.com

E-Bülten Arşiv